ภาพรวมข่ายจากเรดาร์ทั่วประเทศ แสดงค่า
Product ชนิดอัตราฝน ( Rain Rate ; RR )
สถานะของข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยง
Stations or last time
ดอนเมือง    LAN card เสีย : - UTC
สุวรรณภูมิ    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
เขาเขียว    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
เชียงราย    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
ลำพูน    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
เพชรบูรณ์    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
พิษณุโลก    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
ขอนแก่น    22 Jan 2018 : 07:15 UTC
สุรินทร์    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สกลนคร    22 Jan 2018 : 07:15 UTC
อุบลราชธานี    22 Jan 2018 : 07:15 UTC
ระยอง    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
หัวหิน    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
ชุมพร    22 Jan 2018 : 07:30 UTC
สุราษฎร์ธานี    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ภูเก็ต    22 Jan 2018 : 07:15 UTC
กระบี่    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สทิงพระ    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
การอับเดทข้อมูลจะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมดแล้วแต่เครื่องเป็น ระบบใหม่หรือเก่า และ ขออภัย..สถานีเรดาร์บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดูสถานีใกล้เคียง......
นิยามและคำอธิบาย โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจวาง mouse pointer ลงบนภาพในตำแหน่งของสถานี...การอับเดทข้อมูลจะเกิดภายหลังนาทีที่ 05,20,35,50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมดแล้วแต่เครื่องเป็น ระบบใหม่หรือเก่า...
จัดทำโดยส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โทร.02-366-9374 โทรภายใน.177 แนะนำติดต่อ: bunchar12@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter