<<ข้อมูลภาพจากเครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา>>

ถ้าเวลาในภาพไม่ตรงกัน ให้ Refresh ใหม่...การอับเดทข้อมูลจะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมดแล้วแต่เครื่องเป็น ระบบใหม่หรือเก่า...และขออภัย..สถานีเรดาร์บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดูสถานีใกล้เคียง และเพื่อเปรียบเทียบด้วย
Stations Last Update UTC.+7= Local Times (บวก7ชม.คือเวลาประเทศไทย)
รวมเครือข่าย 22 Jan 2018 :06:30 UTC
เชียงราย 22 Jan 2018 :07:30 UTC
ลำพูน 22 Jan 2018 :07:15 UTC
เพชรบูรณ์ ไม่มีข้อมูล:--- UTC
พิษณุโลก 22 Jan 2018 :07:30 UTC
ขอนแก่น 22 Jan 2018 :07:15 UTC
สุรินทร์ ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สกลนคร 22 Jan 2018 :07:15 UTC
อุบลราชธานี 22 Jan 2018 :07:15 UTC
เขาเขียว ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ชัยนาท 22 Jan 2018 :07:30 UTC
ดอนเมือง LAN card เสีย:- UTC
สุวรรณภูมิ 22 Jan 2018 :07:30 UTC
ระยอง ไม่มีข้อมูล:--- UTC
หัวหิน 22 Jan 2018 :07:30 UTC
ชุมพร 22 Jan 2018 :07:30 UTC
สุราษฎร์ธานี ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภูเก็ต 22 Jan 2018 :07:15 UTC
กระบี่ ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สทิงพระ ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ถ้าเวลาในภาพไม่ตรงกัน ให้ Refresh ใหม่...การอับเดทข้อมูลจะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมดแล้วแต่เครื่องเป็น ระบบใหม่หรือเก่า และ ขออภัย..สถานีเรดาร์บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดูสถานีใกล้เคียง.
ข้อมุลเพิ่มเติม
RADAR from sites
SATELLITE IMAGES
NWP PRODUCT
WAM PRODUCT
WARNNING (Thai)(English)
EarthQuake (Link)
BACK
จัดทำโดย. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ Tel.02-3669374 or 6177 ติดต่อสอบถามที่ : bunchar12@hotmail.com