<<ข้อมูลภาพจากเครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา>>

speed step
เรดาร์ระยอง
รัศมี 240 กม.
27 Mar 2017 : 14:30 UTC.
+ 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล
  - Corrected Reflectivity ; CZ GIS
  - Rain Rate ; RR GIS
  - Spectral Width ; SW GIS
  - Velocity ; VR GIS
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
เชียงราย   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ลำพูน   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
เพชรบูรณ์   27 Mar 2017 : 16:00 UTC
พิษณุโลก   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
ขอนแก่น   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
สกลนคร   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
สุรินทร์   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
อุบลราชธานี   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
เขาเขียว   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ชัยนาท   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ดอนเมือง   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สุวรรณภูมิ   27 Mar 2017 : 15:30 UTC
ระยอง   27 Mar 2017 : 14:30 UTC
หัวหิน   27 Mar 2017 : 16:00 UTC
ชุมพร   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
สุราษฎร์ธานี   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
เกาะสมุย   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ภูเก็ต   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
กระบี่   27 Mar 2017 : 16:15 UTC
สทิงพระ   27 Mar 2017 : 16:00 UTC
รวมเครือข่าย   27 Mar 2017 : 15:30 UTC
การอับเดทข้อมูล จะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่ เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานี ใกล้เคียงไปก่อน
วาง mouse pointer ลงบนภาพเพื่อทราบตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด หรือแถบสีด้านข้างเพื่อทราบค่าของสีต่างๆ
INTRANET NWP model WAM product NWP product รายงานสภาวะอากาศ XML news TMD.AWS มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ
Ploting Map ศูนย์โอโซน ศูนยอุตุฯทะเล ศูนย์ฯเชียงใหม่ ศูนย์ฯขอนแก่น ศูนย์ฯสงขลา ศูนย์ฯภูเก็ต ศูนย์ฯอุบลราชธานี
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศไทย และจังหวัดที่มีเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอิสาน ภาคใต้:อ่าวไทย ภาคใต้:อันดามัน
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เขาเขียว เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์
สกลนคร อุบลราชธานี ระยอง หัวหิน ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ สทิงพระ
จัดทำโดย. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ... Tel.02-3669374 or 6177 Email : bunchar12@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter เริ่ม22 ธันวาคม 2554