<<ข้อมูลภาพจากเครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา>>

speed step
เรดาร์ระยอง
รัศมี 240 กม.
ไม่มีข้อมูล : --- UTC.
+ 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล
  - Corrected Reflectivity ; CZ GIS
  - Rain Rate ; RR GIS
  - Spectral Width ; SW GIS
  - Velocity ; VR GIS
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
เชียงราย   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
ลำพูน   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
เพชรบูรณ์   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
พิษณุโลก   04 Mar 2015 : 11:30 UTC
ขอนแก่น   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สกลนคร   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
สุรินทร์   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
อุบลราชธานี   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
เขาเขียว   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
ชัยนาท   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
ดอนเมือง   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สุวรรณภูมิ   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
ระยอง   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
หัวหิน   04 Mar 2015 : 15:00 UTC
ชุมพร   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
สุราษฎร์ธานี   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
เกาะสมุย   ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ภูเก็ต   04 Mar 2015 : 15:00 UTC
กระบี่   04 Mar 2015 : 15:00 UTC
สทิงพระ   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
รวมเครือข่าย   04 Mar 2015 : 14:30 UTC
การอับเดทข้อมูล จะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่ เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานี ใกล้เคียงไปก่อน
วาง mouse pointer ลงบนภาพเพื่อทราบตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด หรือแถบสีด้านข้างเพื่อทราบค่าของสีต่างๆ
INTRANET NWP model WAM product NWP product รายงานสภาวะอากาศ XML news TMD.AWS มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ
Ploting Map ศูนย์โอโซน ศูนยอุตุฯทะเล ศูนย์ฯเชียงใหม่ ศูนย์ฯขอนแก่น ศูนย์ฯสงขลา ศูนย์ฯภูเก็ต ศูนย์ฯอุบลราชธานี
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศไทย และจังหวัดที่มีเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอิสาน ภาคใต้:อ่าวไทย ภาคใต้:อันดามัน
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เขาเขียว เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์
สกลนคร อุบลราชธานี ระยอง หัวหิน ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ สทิงพระ
จัดทำโดย. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ... Tel.02-3669374 or 6177 Email : bunchar12@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter เริ่ม22 ธันวาคม 2554