Speed Step
เรดาร์เกาะสมุย
รัศมี 240 กม.
ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
UTC.= + 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล
 - Corrected Reflectivity ; CZ
 - Rain Rate ; RR
 - Spectral Width ; SW
 - Velocity ; VR
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
ภาคเหนือ
เชียงราย  23 Jul 2024 :10:45 UTC.
น่าน   ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ลำพูน  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
พิษณุโลก  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
เพชรบูรณ์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร   23 Jul 2024 :10:45 UTC.
ขอนแก่น  23 Jul 2024 :10:45 UTC.
สุรินทร์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
อุบลราชธานี  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ภาคกลาง
ชัยนาท  23 Jul 2024 :10:45 UTC.
สมุทรสงคราม  23 Jul 2024 :10:45 UTC.
สุวรรณภูมิ  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ภาคตะวันออก
ระยอง  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
หัวหิน  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ชุมพร  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
สุราษฎร์ธานี  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
สทิงพระ   23 Jul 2024 :10:45 UTC.
นราธิวาส   ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก
ภูเก็ต  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
กระบี่  ไม่มีข้อมูล:--- UTC.
รวมข่าย  23 Jul 2024 :10:30 UTC.
การอับเดทข้อมูล จะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่ เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานี ใกล้เคียงไปก่อน
ควรปรับใช้จอภาพขนาด 1024x800 pixel จะได้ภาพที่เหมาะสม..เมื่อวาง mouse pointer ลงบนภาพเพื่อทราบตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด หรือ แถบสีด้านข้างเพื่อทราบค่าความหมายของสีต่างๆ
แหล่งข้อมูล : ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โทร.02-3994565-74 ต่อ 6166
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter เริ่ม22 ธันวาคม 2554