<<ข้อมูลภาพจากเครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา>>

ภาพรวมข่ายจากเรดาร์ทั่วประเทศ แสดงค่า
Product ชนิดอัตราฝน ( Rain Rate ; RR )
speed step
radar on GIS Districts on Mobile
เรดาร์รวมข่ายทั่วประเทศ
24 Feb 2018
13:30 UTC.
+ 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล แบบ Radar Composite Map
      - Corrected Reflectivity ; CZ
      - Rain Rate ; RR
      - Spectral Width ; SW
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
ดอนเมือง    LAN card เสีย : - UTC
สุวรรณภูมิ    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
เขาเขียว    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
เชียงราย    24 Feb 2018 : 13:45 UTC
ลำพูน    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
เพชรบูรณ์    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
พิษณุโลก    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
ขอนแก่น    24 Feb 2018 : 13:15 UTC
สุรินทร์    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
สกลนคร    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
อุบลราชธานี    24 Feb 2018 : 13:15 UTC
ระยอง    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
หัวหิน    24 Feb 2018 : 14:00 UTC
ชุมพร    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
สุราษฎร์ธานี    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
ภูเก็ต    24 Feb 2018 : 13:15 UTC
กระบี่    24 Feb 2018 : 14:00 UTC
สทิงพระ    ไม่มีข้อมูล : --- UTC
หาดใหญ่    Link soon : -- UTC
รวมเครือข่าย    24 Feb 2018 : 13:30 UTC
การอับเดทข้อมูลจะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่ เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ บางแห่งอยู่ ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานีใกล้เคียงไปก่อน
สำนักตรวจและเฝ้าระวังฯ
ศูนยอุตุฯทะเล ศูนย์โอโซน NWP model WAM product NWP product TMD.AWS มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศไทย และ ของแต่ละจังหวัดที่มีเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ดังนี้ เหนือ กลาง ตะวันออก อิสาน ภาคใต้:อ่าวไทย ภาคใต้:อันดามัน
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เขาเขียว เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์
สกลนคร อุบลราชธานี ระยอง หัวหิน ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ สทิงพระ
จัดทำโดย. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังฯ... Tel.02-3669374 or 6177 email : bunchar12@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter เริ่ม22 ธันวาคม 2554