ภาพรวมข่ายจากเรดาร์ทั่วประเทศ
แสดงค่า Product ชนิดอัตราฝนRain Rate ; RR
ภูมิประเทศ ทางหลวง
Speed Step
รวมข่ายเรดาร์ทั่วประเทศ
23 Jul 2024 :11:30 UTC.
UTC.= + 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล
 - Corrected Reflectivity ; CZ
 - Rain Rate ; RR
 - Spectral Width ; SW
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
ภาคเหนือ
เชียงราย  23 Jul 2024 :12:00 UTC
น่าน   ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ลำพูน  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
พิษณุโลก  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
เพชรบูรณ์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร   23 Jul 2024 :12:00 UTC
ขอนแก่น  23 Jul 2024 :12:00 UTC
สุรินทร์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
อุบลราชธานี  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคกลาง
ชัยนาท  23 Jul 2024 :12:00 UTC
สมุทรสงคราม  23 Jul 2024 :12:00 UTC
สุวรรณภูมิ  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคตะวันออก
ระยอง  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
หัวหิน  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ชุมพร  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สุราษฎร์ธานี  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สทิงพระ   23 Jul 2024 :12:00 UTC
นราธิวาส   ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก
ภูเก็ต  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
กระบี่  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
รวมข่าย  23 Jul 2024 :11:30 UTC
 
เว็บไซด์ http://www2.radargis.tmd.go.th/ อยู่ระหว่างซ่อมแซมและปรับปรุงเว็บไซด์ ท่านสามารถดูข้อมูลเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ เว็บไซด์ https://weather.tmd.go.th/ การอัพเดทข้อมูล จะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ฯบางแห่งอาจอยู่นระหว่างการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานีใกล้เคียงแทนกันได้
ควรปรับใช้จอภาพขนาด 1024x800 pixel จะได้ภาพที่เหมาะสม..เมื่อวาง mouse pointer ลงบนภาพเพื่อทราบตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด หรือ แถบสีด้านข้างเพื่อทราบค่าความหมายของสีต่างๆ
เอกสารวิชาการ E-books 1. 2. 3. 4. 5. 6.
แหล่งข้อมูล : ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โทร.02-3994565-74 ต่อ 6166
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สิงหาคม พ.ศ.2553
นับจำนวนผู้เข้าชม
logo creation
เริ่ม 22 ธันวาคม พ.ศ.2554