ภาพรวมข่ายจากเรดาร์ทั่วประเทศ แสดงค่า
Product ชนิดอัตราฝน
( Rain Rate ; RR )
ภูมิประเทศ ทางหลวง
Speed Step
 
รวมข่ายเรดาร์ทั่วประเทศ
26 May 2017 :13:30 UTC.
UTC.= + 7 ชม. คือเวลาประเทศไทย
ชนิดของข้อมูล
 - Corrected Reflectivity ; CZ
 - Rain Rate ; RR
 - Spectral Width ; SW
นิยามและคำอธิบาย (ควรอ่าน)
Stations or last time
ภาคเหนือ
เชียงราย  26 May 2017 :14:30 UTC
น่าน   26 May 2017 :14:30 UTC
ลำพูน  26 May 2017 :14:30 UTC
พิษณุโลก  26 May 2017 :14:30 UTC
เพชรบูรณ์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร   26 May 2017 :14:30 UTC
ขอนแก่น  26 May 2017 :14:30 UTC
สุรินทร์  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
อุบลราชธานี  26 May 2017 :14:30 UTC
ภาคกลาง
ชัยนาท  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สมุทรสงคราม  26 May 2017 :14:30 UTC
สุวรรณภูมิ  26 May 2017 :14:30 UTC
ภาคตะวันออก
เขาเขียว  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ระยอง  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
หัวหิน  26 May 2017 :14:30 UTC
ชุมพร  26 May 2017 :14:30 UTC
สุราษฎร์ธานี  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
เกาะสมุย  ไม่มีข้อมูล:--- UTC
สทิงพระ   25 May 2017 :08:45 UTC
นราธิวาส   26 May 2017 :14:30 UTC
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก
ภูเก็ต  26 May 2017 :14:15 UTC
กระบี่  26 May 2017 :14:30 UTC
รวมข่าย  26 May 2017 :13:30 UTC
การอับเดทข้อมูล จะเกิดภายหลังนาที ที่ :05, :20, :35, :50 จะไม่พร้อมกันทั้งหมด แล้วแต่เครื่องเป็นระบบใหม่หรือเก่า และสถานีเรดาร์ฯบางแห่งอาจอยในระหว่างการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมบำรุง โปรดดูที่สถานีใกล้เคียงแทนกันได้
ควรปรับใช้จอภาพขนาด 1024x800 pixel จะได้ภาพที่เหมาะสม..เมื่อวาง mouse pointer ลงบนภาพเพื่อทราบตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด หรือ แถบสีด้านข้างเพื่อทราบค่าความหมายของสีต่างๆ
เอกสารวิชาการ หรือ E-books 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ข้อมูล : เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ ส่วนติดตามสภาวะอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โทร.02-3994565-74 ต่อ 6166
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สิงหาคม 2553
นับจำนวนผู้เข้าชม Website counter เริ่ม22 ธันวาคม 2554